Tư vấn thủ tục chuyển trụ sở khác tỉnh

 Câu hỏi
Hiện tôi có một cty CP ở tỉnh Hà Tây, nay tôi muốn chuyển toàn bộ về Hà Nội và chuyển thành công ty cổ phần thì phải thực hiện các bước thủ tục như thế nào?

Trả lời
 Trường hợp của chị có thể làm thủ tục thay đổi địa chỉ từ tỉnh Hà Tây đến TP Hà Nội tại phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Ðầu tư Tp Hà Nội.
Căn cứ Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư thì hồ sơ đăng ký chuyển trụ sở chính của công ty cổ phần sang Tỉnh, Thành phố khác gồm:
1. Thông báo thay đổi trụ sở từ tỉnh, Tp khác đến (theo mẫu)
2. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
3. Bản sao Ðiều lệ đã sửa đổi của công ty;
4. Danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu)
4. Quyết định thay đổi trụ sở sang tỉnh, thành phố khác của Ðại Hội đồng cổ đông;
5. Bản sao biên bản họp của Ðại Hội đồng cổ đông;
6. Xuất trình bản chính và nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
7. Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập công ty và người đại diện theo pháp luật:
- Ðối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực .
- Ðối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
- Ðối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
Trân trọng!