Quy chế về quản lý Hợp đồng

Câu hỏi:
Thưa luật sư, bên công ty tôi muốn qui định trách nhiệm của các cá nhân liên quan cũng như quản lý chặt chẽ các loại Hợp đồng.
Luật sư có có mẫu quy chế quản lý Hợp đồng không hoặc tư vấn giúp tôi hoặc có thể tư vấn giúp tôi cách thức soạn thảo.
Xin được cám ơn luật sư nhiều
Trả lời
Chào bạn,
Vấn đề bạn đưa ra hiện nay đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm, tôi xin có một vài ý kiến tư vấn bạn về các bước xây dựng Quy chế quản lý hợp đồng như dưới đây để bạn tham khảo:
Bước 1: đề xuất hợp đồng
Chủ thể/ Hình thức/Nội dung đề xuất/Xin chấp thuận đề xuất/quyết định chấp thuận đề xuất.
Trong trường hợp giao dịch hợp đồng là thường xuyên trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (như hợp đồng cung cấp hàng hóa/dịch vụ) thì có thể bỏ qua bước 1 này và bước 2 dưới đây.
Bước 2: Đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ của nội dung đề xuất hợp đồng.
 Chủ thể thực hiện/ Cơ sở đánh giá/Nội dung thẩm định/Thời gian thẩm định. Trường hợp giao dịch hợp đồng là thường xuyên trong hoạt động kinh doanh (như hợp đồng bán hàng) thì có thể bỏ qua bước này.
Bước 3:   Xây dựng dự thảo hợp đồng.
      Chủ thể thực hiện/Nội dung công việc/Nguyên tắc soạn thảo
Bước 4:  Đàm phán hợp đồng.
        Chủ thể thực hiện/Nội dung/Thời gian/ Xử lý vướng mắc về quan điểm giữa hai bên.
Bước 5:  Trình ký hợp đồng
          Chủ thể trình ký/ Nguyên tắc trình ký và trách nhiệm của người trình ký.
Bước 6:  Lưu hợp đồng:
           Chủ thể/nguyên tắc lưu hợp đồng/giải quyết việc xin bản sao hợp đồng.
Bước 7:  Theo dõi thực hiện hợp đồng 
     Chủ thể thực hiện/Nội dung việc theo dõi.
Bước 8:  Kết thúc hợp đồng
     Thủ tục: lập và ký biên bản thanh lý hợp đồng
Bước 9: Lưu trữ hồ sơ hợp đồng
    Hợp đồng và các tài liệu gắn với hợp đồng phải được lưu trữ tại công ty bởi bộ phận nào/thời gian lưu trữ bao lâu/trách nhiệm của người lưu trữ.
Trên đây là một vài ý kiến của tôi, hi vọng giúp bạn có thêm thông tin tham khảo để giải quyết vấn đề của mình.
 Trân trọng./.