Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Câu hỏi
Em làm công ty nhà nước từ năm 2002 đến năm 2012. Thì em chấm dứt hợp đồng lao động và em tham gia đóng BHXH được 10 năm 5 tháng. Nhưng đến hơn một nay em không tham gia đóng bhxh nữa. Vậy em muốn lấy 1lần thì em sẽ được bao nhiêu? Và cách tính như thế nào. Mong anh chị tính dùm em. Lương hệ số của từng năm là: từ tháng 03/2002 đến 09/2004 HSL 1,92 10/2004 đến 12/2007 HSL 2,71 01/2008 đến 07/2008 HSL 3,19 08/2008 đến 08/2011 HSL 2,400 09/2011 đến 10/2012. HSL 2,720
Trả lời:
Chào bạn,
Vấn đề bạn hỏi, luật sư xin được tư vấn cho bạn như sau: 
1.  Điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Một trong những điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội một lần là: “Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội”.
Trường hợp bạn đã đóng bảo hiểm xã hội 10 năm 05 tháng và hơn một năm không tham gia đóng BHXH, do vậy theo quy định này bạn đủ điều kiện được hưởng BHXH một lần.
2. Thời gian đóng BHXH được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần
- Theo quy định tại khoản 5, Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội: “Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”. Do vậy, thời gian đóng BHXH của bạn là 10 năm, 05 tháng.
- Về làm tròn thời gian đóng BHXH để tính hưởng BHXH một lần, theo quy định tại khoản 5, Điều 28 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định: “ Khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 4 Điều này nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm”.
Do vậy với thời gian 10 năm 05 tháng bạn sẽ được làm tròn thành 10,5 năm.
3. Mức hưởng BHXH một lần
Theo quy định tại khoản 2, Điều 50 Nghị định 162/2006/NĐ-CP: “Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội”
Với quy định trên, số tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn được tính theo công thức:
Tiền hưởng = 10,5 x 1,5 x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
Trong đó mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng theo khoản 2, Điều 31 của Nghị định 162/2006/NĐ-CP, theo đó: “Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu”.
Trân trọng./.