Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,...

Quyết định số 06/2012/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế

Quyết định số 06/2012/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại q...

Nghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc t...

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số  43/2010/NĐ-CP  quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan ...

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp

Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Nghị định này quy định việc phát ...

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công c...

Xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh cá thể

Câu hỏi Em có 1 vài thắc mắc như sau nhờ anh chị tư vấn giúp: 1. Những cơ quan chức năng nào có quyền kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chín...

Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp

Nghị định số 139/2007/NĐ-CP  ngày 05 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp Đối tượng áp dụng của Nghị đị...

Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8  năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh Nghị định này quy định chi tiết về cơ quan đăng ...