Người nước ngoài có được thành lập bệnh viện tại Việt Nam hay không?

Câu hỏi Xin luật sư có thể cho tôi biết, người nước ngoài có được thành lập bệnh viện tại Việt Nam hay không? Nếu được thủ tục như thế nà...

Tư cách pháp lý

Câu hỏi: Kính hỏi luật sư : cá nhân, tổ chức nước ngoài khi đăng ký thành lập doanh nghiệp (hình thức : cty TNHH) tại Việt Nam thì sau khi ...